Når jeg snakker om at mennesker trenger å roe ned, koble seg på naturen, forstå helheten og se seg selv som en del av naturen, viser disse bildene noe av det jeg tenker på med «natur». Det er min egen «fascinasjons-tavle», kan vi vel kalle det. Og jeg bruker den til å minne meg på at vi mennesker er også en del av dyreriket og naturen.

Vi må behandle og forvalte dyr og natur med respekt, omtanke og gjøre valg gjennom et helhets- og bærekraftsperspektiv.