Jeg søker bønder som har dyr på gården og som kunne tenke seg en frivillig håndsrekning med dyrestell og annet praktisk arbeid fra tid til annen. Alt fra en dag, til noen uker eller måneder i slengen. I en måned kan jeg ha mellom 5-12 dager hvor jeg bidrar med gårdsarbeid.

Siden jeg er nevenyttig og praktisk anlagt, kan jeg i tillegg til dyrestell, bistå med praktisk arbeid som enkle snekkertjenester/ordning&fixing inne og ute. Og selvsagt se etter dyrene når de er ute.

I bytte for min arbeidskraft, ber jeg om kost og losji hvis jeg bistår i flere dager, samt at du lærer meg enda mer om dyrene, dyrehold og drift.

Hvorfor Bondehjelpen?

Hvorfor gjør jeg dette? Jo, fordi jeg synes norsk landbruk, matproduksjon og den norske bonden er så viktig for samfunnet og Norge. Og fordi folk flest har behov for å være nærmere naturen, og leve mer i pakt med den. Og forstå at alt henger sammen med alt.

Så dette er for min egen del, for å leve enda tettere på natur og dyr. Samt å gi bidrag til det norske landbruk.

Gårdene jeg hjelper til på bør ligge innenfor en radius av 1,5 times kjøring fra Oslo, siden jeg per nå har en leilighet der og jeg har noen dager i måneden jeg jobber i Oslo.

Positive, åpne, omsorgsfulle og stolte bønder søkes

Jeg ønsker å hjelpe mennesker som er positive, åpne, og er holdningsmessig rause, nysgjerrige, og som tar godt vare på dyra.

Utover våren og forsommeren 2017 trenger jeg å komme i kontakt med bønder som lar meg hospitere på gården, og gir meg litt mer opplæring innen stell og hold av f.eks. kyr, sau, geit eller gris. Kompetansen min er et sted mellom grunnleggende og litt nybegynner.
Jeg har vært med i både kufjøs og grisefjøs og jeg ønsker å bistå f.eks. med skraping, strøing, foring, melking, strigling, lamming og kalving osv, samt praktisk ordning og fixing.

I mars 2017 fikk jeg være med de rause folkene i Vestfold Landbrukstjenester på todagers avløserkurs. Det var svært hyggelig og nyttig.

Så om du kunne tenke deg en håndsrekning, bor innen en radius av 1,5 time fra Oslo, og kan innledningsvis investere noe tid til mer opplæring av meg, og kanskje har noen spørsmål til meg, så sender du  meg en mail. La oss starte med et første møte, også bygger vi videre derfra, om vi ser at det virker riktig for begge parter. I fellesskap finner vi fram til gode løsninger.

Og kjenner du en bonde som du tenker kan være interessert i dette, blir jeg glad for at du deler denne siden 🙂